P.H.U. P-POŻ. RUMIŃSKI

Idź do spisu treści

Menu główneProponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- okresowe przeglądy techniczne sprzętu ppoż.,
- okresowe przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem PROTEKT,
konserwacje i legalizację gaśnic oraz urządzeń gaśniczych,
- napełnianie i remonty gaśnic i agregatów gaśniczych,
- remonty, badania dozorowe UDT gaśnic i agregatów gaśniczych,
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów,
- wykonanie planów ewakuacyjnych obiektu.

- dostawę i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie,
- konserwację hydrantów,
- badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
- taśmowanie łączników węży strażackich,
- dostawę i rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych i ewakuacyjnych w obiekcie,

 - sprzedaż i montaż tablic informacyjnych,
- sprzedaż detektorów gazów firm MSA Auer i SPERIAN,

- sprzedaży gaśnic, sprzętu ppoż.

- sprzedaży kocy gaśniczych,

- sprzedaży węży pożarniczych i hydrantowych
, każdego typu
- sprzedaży armatury pożarniczej,
- sprzedaży artykułów ochrony osobistej i sprzętu/ chroniącego przed upadkiem PROTEKT,
 
znak
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego